A nyilvános adatok közösségivé válnak

Az adatok értéke felbecsülhetetlen. Az adatokhoz való hozzáférésben megvan az a lehetőség, hogy olyan módon világítson meg kérdéseket, amely eredményeket vált ki. Azonban az adatok nem megfelelő kezelése a tényeket átláthatatlan struktúrába helyezheti, amely semmit sem kommunikál. Ha ez nem ösztönöz vitára vagy nem biztosítja a kontextus megértését, az adatok korlátozott értékűek lehetnek a nyilvánosság számára.

Nigéria 1999-ben visszatért a demokráciához a katonai rendszer hosszú évei után. Az adatok mögötti tények szondázását a hatóság megsértésének vették és úgy tűnt, hogy megpróbálták kérdőre vonni a junta foltos hírnevét. A hivatali titokról szóló törvény arra kényszerítette a köztisztviselőket, hogy ne osszanak meg kormányzati információkat. Még tizenhárom évvel a demokráciához való visszatérés után is nehéz feladat lehet a nyilvános adatokhoz való hozzáférés. Az állami kiadásokról szóló adatok keveset kommunikálnak a nyilvánosság azon többsége számára, akik nem jól ismerik, a pénzügyi könyvvitelt és az összetett számtani műveleteket.

A mobileszközök számának növekedésével és az online nigériaiak növekvő számával együtt, a BudgIT segítségével hatalmas lehetőséget láttunk arra, hogy arra használjuk az adatvizualizációs technológiákat, hogy megmagyarázzuk és megmutassuk másoknak az állami kiadásokat. Hogy ezt megtegyük, minden platformon meg kellett mutatnunk a felhasználóknak és el kellett érnünk a polgárokat a civil szervezetek keresztül. Ez a projekt arról szól, hogyan tegyük a nyilvános adatokat a közösségi objektummá és hogyan építsünk olyan kiterjedt hálózatot, amely változást igényel.

114. ábra A BudgIT költségcsökkentő alkalmazás (BudgIT Nigéria)
114. ábra A BudgIT költségcsökkentő alkalmazás (BudgIT Nigéria)

Ahhoz, hogy sikeresen megmutassunk valamit a felhasználóknak, meg kell értenünk, hogy mit akarnak. Mi érdekli a nigériai állampolgárt?

Hol éreznek ők információhiányt? Hogyan tehetjük az adatokat fontossá az életük számára? A BudgIT közvetlen célcsoportja az online fórumokhoz és közösségi médiához csatlakozó, átlagos műveltségű nigériai. Annak érdekében, hogy versenyezhessünk a legkülönbözőbb érdeklődési területekben (játék, olvasás, társaságba járás) elmerülő felhasználók korlátozott figyelméért, röviden és tömören kell bemutatnunk számukra az adatokat. Az adatokról készült pillanatfelvétel Tweetként vagy infografikaként való elküldése után lehetőségünk van a figyelem tartósabb fenntartására egy olyan interaktívabb élménnyel, amely nagyobb rálátást ad a felhasználóknak.

Amikor adatokat jelenítünk meg, fontos megértenünk a felhasználók adatokkal kapcsolatos ismereteinek szintjét. Amennyire szépek és kifinomultak lehetnek, az összetett diagramok és az interaktív alkalmazások annyira kevésbé kommunikatívak lehetnek a felhasználóink számára, az adatértelmezésben szerzett korábbi tapasztalataik alapján. A jó képi megjelenítés olyan nyelven fog beszélni a felhasználóhoz, amelyet megért, és olyan sztorit teremt, amellyel egyszerűen kapcsolatot teremthetnek.

Több mint 10.000 nigériainak mutattunk rá a költségvetésre és profiljuk alapján három kategóriába soroltuk őket annak biztosítása érdekében, hogy optimális értéket közvetítsünk. A kategóriákat az alábbiakban röviden megmagyarázzuk:

  • Alkalmi felhasználók. Ezek azok a felhasználók, akik egyszerűen és gyorsan szeretnének információkat szerezni. Őket az adatokról alkotott pillanatkép érdekli, nem a részletes analítika. Ezeket Tweeteken vagy interaktív grafikán keresztül tudjuk nekik megmutatni.
  • Aktív felhasználók. Azok a felhasználók, akik serkentik a vitát, és arra használják az adatokat, hogy a segítségével bővítsék egy adott területen szerzett ismereteiket, vagy megvitassák az adatokkal kapcsolatos feltételezéseket. Ezeknek a felhasználóknak a számára visszacsatolási mechanizmusokat szeretnénk nyújtani, és azt a lehetőséget, hogymegosszák az intuíciókat a társaikkal a közösségi hálózatokon keresztül.
  • Adatfalók: Ezek a felhasználók nyers adatokat szeretnének a vizualizáció, vagy elemzéshez. Egyszerűen megadjuk nekik az adatokat saját céljaikra.
115. ábra A BudgIT költségcsökkentő alkalmazás csúszkái a polgárok preferenciáit mutatják (BudgIT Nigéria)
115. ábra A BudgIT költségcsökkentő alkalmazás csúszkái a polgárok preferenciáit mutatják (BudgIT Nigéria)

A BudgIT alkalmazással a felhasználóink részvétele a következőkön alapszik:

  • Vita stimulálása a jelenlegi tendenciákról. A BudgIT nyomon követi az online és offline beszélgetéseket, és arra törekszik, hogy adatokat szolgáltasson ezekről a témákról. Például a 2012 januárjában történő tüzelőanyag-sztrájkokkal állandó nyugtalanság volt a tiltakozók között annak szükségességéről, hogy visszaállítsák az üzemanyag-támogatásokat, és csökkentsék a túlzott és felesleges állami kiadásokat. A BudgIT nyomon követte a közösségi médián keresztül zajló vitát, és 36 tevékeny órán belül készített egy alkalmazást, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy újraszervezze a nigériai költségvetést.
  • Jó visszacsatolási mechanizmusok. A felhasználókkal részt veszünk a vitacsatornákon és a közösségi médián keresztül. Sok felhasználó tudni szeretné az adatok mögött rejlő történeteket, és sokan kérik a véleményünket. Gondoskodunk arról, hogy a válaszaink csak az adatok mögötti tényeket magyarázzák meg, és nem torzítják a személyes vagy politikai nézeteink. Nyitva kell tartanunk a visszacsatolás csatornákat, hogy aktívan reagáljunk az észrevételekre, és hogy kreatívan bevonjuk a felhasználókat annak biztosítása érdekében, hogy az adat köré felépülő közösségetfenntartjuk.
  • Lokalizáld. Egy adott csoportot megcélzó adathalmaz érdekében a BudgIT célja az, hogy lokalizálja a tartalmát és olyan vitacsatornát ösztönözzön, amelyek kapcsolódik a felhasználók adott csoportjainak igényeihez és érdeklődési köreihez. Különösen az érdekel minket, hogy SMS-en keresztül bevonjuk a felhasználókat azokba a kérdésekbe, amelyek érdeklik őket.

Miután elérhetővé tesszük a kiadási adatokat a yourbudgit.com honlapon, elérjük a polgárokat különféle civil szervezeteken keresztül. Azt is tervezzük, hogy kifejlesztünk egy részvételen alapuló keretrendszert, ahol a polgárok és a kormányzati intézmények találkozhatnak a városházákon, hogy meghatározzák azokat a kulcsfontosságú elemeket a költségvetésben, amelyeknek elsőbbséget kell biztosítaniuk.

A projektről tudósított a helyi és külföldi médiaban, a CP-Africa-tól a BBC-ig. Elvállaltuk a biztonsági ágazat 2002-2011 költségvetésének felülvizsgálatát egy AP újságíró, Yinka Ibukun számára. A legtöbb médiaszervezet „adatfaló” és azért kérnek tőlünk adatokat, hogy felhasználják őket a riportjukhoz. További együttműködéseket tervezünk újságírókkal és hírügynökségekkel az elkövetkező hónapokban.

— Oluseun Onigbinde, BudgIT Nigeria